img2

Lage rugklachten (lage rug pijn, stijfheid, uitstraling…….. lees meer)

Lage rug pijn en beperking hebben vaak verregaande gevolgen voor dagelijkse bezigheden zoals werken, sporten en sociale activiteiten. Rugklachten komen erg veel voor. Zo’n tachtig procent van de mensen krijgt in zijn leven een keer te maken met rugklachten. Vaak blijft het bij die ene keer maar een aanzienlijke groep mensen, 50%, komen de klachten terug en in 30% worden de klachten chronisch of verdwijnen zelfs helemaal niet meer. Bovendien zijn lage rug klachten vaak erg complex. Alle reden dus om deze klachten serieus te nemen en professioneel aan te pakken.

Klachten uiteenlopend
Rugklachten kunnen zich heel divers presenteren. Het kan alleen een vermoeid gevoel zijn, een zeurende band over de lage rug of stijfheid en startproblemen bij opstaan. Ook is het mogelijk dat men last heeft  van lokale pijn links of rechts onder in de rug of pijn die verder wegtrekt naar de bil, eenzijdig of beiderzijds. De rugklachten kunnen verder uitstralen met pijn  achter het bovenbeen tot de knie en in andere gevallen zelfs  in het onderbeen en soms tot in de voet. Daarnaast kunnen er gevoelsveranderingen optreden zoals een doof, verminderd of tintelend gevoel. In ernstigere gevallen is het mogelijk dat de kracht en de sturing (coordinatie) in het been verminderd zijn.

Oorzaken
Er zijn echter talloze factoren die onze bewegingspatronen in negatieve zin beïnvloeden, meestal zijn dit alledaagse activiteiten. Denk daarbij aan een slechte houding, eenzijdige belasting op het werk, lang stilzitten, onvoldoende goede lichaamsbeweging etc.. Daarnaast kunnen ongevallen en blessures natuurlijk een aanleiding zijn tot verstoorde bewegingspatronen ….. en wanneer het lichaam niet meer beweegt zoals het hoort is het slechts een kwestie van tijd tot er klachten ontstaan De pijnklachten kunnen veroorzaakt worden door een scala aan structuren in de rug zoals: gewrichten, banden, pezen, spieren, slijmbeurzen, tussenwervelschijven, zenuwen etc.. In de meeste gevallen worden meerdere structuren tegelijkertijd overbelast en presenteren de klachten zich in complexe patronen. Veel patiënten hebben dan ook meerdere pijnklachten tegelijk.

Geintegreerde aanpak
Het is van essentieel belang dat niet alleen de klachten maar ook de vaak complexe onderliggende oorzaken wordt aangepakt, anders is het slechts een kwestie van tijd voordat de problemen weer opnieuw opduiken of verder uitbreiden. Een deskundige, nauwkeurige analyse en geintegreerde aanpak is dan noodzakelijk. Binnen de chiropractie heerst het besef dat veel van deze klachten juist vaak onderling samenhangen. Er wordt daarom specifiek gekeken naar de herkenbare patronen waarin deze klachten voorkomen zodat een geïntegreerd en effectief behandelplan kan worden opgezet. Zo wordt de ontstane vicieuze cirkel van klachten én de daarop volgende compensatie in houding/belasting doorbroken. Worden deze klachten als op zichzelf staand beschouwd en afzonderlijk behandeld dan leidt dit vaak tot een tijdelijk of minder optimaal resultaat.

Chiropractoren rugspecialisten
Chiropractoren hebben een 5 jarige universitaire opleiding genoten, gespecialiseerd in het zorgvuldig analyseren en effectief behandelen van klachten aan de wervelkolom en bewegingsapparaat, zo ook lage rug klachten en gerelateerde klachtenpatronen. Zij beschikken over een groot aantal behandelopties waaronder o.a.: manipulatietechnieken, mobilisatie technieken, massage technieken, drukpunten, oefeningen en revalidatietechnieken en ergonomische adviezen. Hierdoor kan een specifiek en individueel behandelplan worden opgezet voor iedereen. Maatwerk is de sleutel!