Hoofdpijn en Migraine

 • Hoofdpijn
 • Migraine
 • Spannings hoofdpijn
 • Cervicogene hoofdpijn
 • Niet klassieke migraine
 • Whiplash
 • Aangezichtspijn


 • Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht in de chiropractie praktijk. Zo’n 15% van de patiënten heeft hoofdpijn als voornaamste klacht. Bijna iedereen heeft wel eens een keer hoofdpijn gehad. Het kan variëren van een kortdurende onschuldige klacht die spontaan weer verdwijnt tot zware chronische hoofdpijn die normaal dagelijks functioneren onmogelijk maakt. Vooral de chronische terugkerende hoofdpijnen vormen een aanzienlijk gezondheidsprobleem. Hoofdpijn beperkt zich niet alleen tot volwassenen, ook kinderen kunnen hoofdpijn of migraine hebben.

  Hoofdpijnen zijn er in vele soorten en het is van primair belang om onderscheid te maken tussen de verschillende typen. Volgens de Internationale Hoofdpijn Society (IHS) zijn er allereerst de primaire hoofdpijnen, deze worden niet veroorzaakt door een onderliggend ziekte proces en zijn verreweg de meest voorkomende soorten hoofdpijn. Denk hier aan spanningshoofdpijn, migraine en cluster hoofdpijn etc. Daarnaast zijn er de secundaire hoofdpijnen welke wel worden veroorzaakt door een onderliggend ziekteproces. Hierbij dient de chiropractor op te letten op de mogelijke waarschuwings kenmerken zodat indien nodig direkt kan worden doorverwezen naar een medisch specialist.

  Hoofdpijnen vaak multifactoriaal Nekproblemen zoals gewrichtsdisfuncties, spierdisfuncties, schoudergordelproblemen, whiplash maar ook vermoeidheid, stress, hormonale schommelingen, medicatie gebruik, trauma, voorhoofdholte ontstekingen, oogproblemem, alcohol of een onderliggend ziekteproces kunnen veroorzakers zijn van hoofdpijn en migraine klachten. Daarbij komt vaak nog dat hoofdpijnen multifactoriaal kunnen zijn. De hoofdpijn wordt dan veroorzaakt door meerdere factoren tegelijkertijd.

  (Spier)spannings of cervicogene hoofdpijn De meest voorkomende vorm van hoofdpijn is de (spier)spanningshoofdpijn ook wel cevicogene hoofdpijn genoemd (“opkomend vanuit de nek”). Deze hoofdpijn wordt veroorzaakt door niet goed functionerende nekwervels en spieren. De nek is beperkt in zijn beweging en pijnlijk. Dit gaat vaak gepaard met een toegenomen spierspanning. De pijn en irritatie trekt dan vanuit de hoge nek naar het achterhoofd. Vaak onstaat er tevens het gevoel van een drukkende band over het voorhoofd. Door de spierspanning kunnen ook de onderliggende zenuwen bekneld en geirriteerd raken.

  Migraine Klassieke migraine is een van de bekendste vormen van hoofdpijn. Het treft meestal, maar niet alleen, vrouwen. Deze hoofdpijn wordt gekenmerkt door enkelzijdige bonkende/pulserende hoofdpijn voorafgegaan door een aura. Een aura bestaat uit het zien van flitsen, lijnen of vlekken voor de ogen maar ook tintelingen op het gezicht en gapen worden wel genoemd als aura. Een aura kan tot ongeveer een half uur duren en wordt dan opgevolgd door intense hoofdpijn. De duur van de migraine hoofdpijn varieert van enkele uren tot 3 dagen en gaat vaak gepaard met misselijkheid en overgeven. De patient kan gedurende deze periode slecht licht en geluid verdragen en ligt het liefst afgezonderd in een donkere kamer.

  Niet-klassieke migraine 80 tot 85% van de migraine hoofdpijnen zijn “niet-klassiek”. Deze hoofdpijn treft weer vooral vrouwen en wordt gekenmerkt door een eenzijdige pulserende hfdpijn. Hier is er echter geen sprake van een visueel of neurologisch aura dat aan de hoofdpijn vooraf gaat. Vaak hebben de patienten deze hoofdpijnen al vanaf 18-20 jarige leeftijd. Misselijkheid en overgeven kunnen ook hier optreden, maar de patient is vaak wel in staat zijn/haar dagelijkse bezigheden voort te zetten.

  Spectrum tussen spanningshoofdpijn en migraine Er zijn meerdere subvormen van hoofdpijn bekend die tussen de cervicogene spanningshoofdpijn en klassieke migraine in zitten. Er is hier sprake van een overlap van sympomen tussen de beide vormen. Ook deze typen hoofdpijn gaan vaak gepaard met nek- en nekspierproblemen.

  De behandeling Medische behandeling voor hoofdpijn en migraine is voornamelijk medicamenteus en gefocussed op het doorbreken of voorkomen van de hoofdpijn. Als er sprake is van chronische hoofdpijnen en regelmatig terugkerende hoofdpijnen kan dit leiden tot landurig en overmatig medicijngebruik. Een benadering zonder medicijngebruik kan daarom de voorkeur hebben. Chiropractie kan uitkomst bieden voor een aantal typen hoofdpijn als spanningshoofdpijn en migraine en de hoofdpijnen in het spectrum daartussen.