Vraaggesprek
Wat kunt u verwachten als u bij de chiropractor komt? Allereerst zal er een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) plaatsvinden, zodat een goed beeld kan worden gevormd omtrent uw klachten. Dit wordt gevolgd door een gedegen onderzoek, waarin zowel de spieren, het skelet, het zenuwstelsel en bewegingsaspecten aan bod komen.

Onderzoek
Na het onderzoek wordt u duidelijk vertelt wat er precies aan de hand is, welk behandelplan voor u van toepassing is en hoe een eventuele behandeling er uit komt te zien. Wanneer uw klacht, of bevindingen uit het onderzoek, niet op het gebied van de chiropractie liggen, zal u in overleg worden doorverwezen naar uw huisarts.

Behandeling
De behandeling is er op gericht om abnormale gewrichtsfuncties te corrigeren, pijn te verlichten en optimale voorwaarden voor herstel te creëren. Daarnaast is het mogelijk, dat u adviezen krijgt over wat u zelf zou kunnen doen om uw herstel te bevorderen en uw klachten te voorkomen. Op deze wijze wordt verkeerd belasten zoveel mogelijk voorkomen, zodat het herstel op de lange termijn beter stand kan houden.